3

Marts

Kas ir off-page SEO

Off-page SEO ir optimizācijas metode, kas ir saistīta ar veicināšanu interneta lapu atpazīstamības un uzticamības, izmantojot citu interneta lapu atsauces. Šādas atsauces tiek sauktas par "backlinks" un tie ir svarīgi, jo tie var palīdzēt meklētājprogrammām noteikt lapas autoritāti un kvalitāti.

Lai veicinātu off-page SEO, ir dažādas metodes, kuras var izmantot, piemēram: Guest blogging: rakstīt rakstus citu mājaslapās, lai radītu atsauces uz savu lapu. Directory submissions: reģistrēt savu lapu dažādos katalogos un mājaslapu kopienās. Social Bookmarking: izmantot sociālos zīmējumus, lai parādītu un atzīmētu savu lapu. Forum Posting: piedalīties diskusijās un ievietot atsauces uz savu lapu. Profile links: izveidot profilus citās mājaslapās un ievietot atsauces uz savu lapu. Press Release: sagatavot un publicēt preses paziņojumus, kuros ir atsauce uz savu lapu. Video submissions: izveidot un publicēt video, kurā ir atsauce uz savu lapu. Off-page SEO ir svarīga, jo tā var palīdzēt paaugstināt lapas atpazīstamību un uzticamību, kā arī palīdzēt meklētājprogrammām noteikt lapas satura kvalitāti. Tomēr, ir jāatceras, ka ir jāizvēlas kvalitatīvas un relevantas atsauces, un jāizvairās no spammēšanas un nelegālas optimizācijas metodēm.